سقوط آزاد دلهره آور حسن ریوندی از بانجی جامپینگ تهران

914
30 آذر 1394

اینبار حسن ریوندی را در بانجی جامپینگ یا همان پرش از ارتفاع 40 متری در بام تهران را داریم که می گوید نمی توانید تصور کنید که هیجان در ارتفاع 40 متری چقدر زیاد است و اماده شدن برای این پرش در واقع ریسک است که بزرگی می گوید بهترین میوه ای که میتوان از درخت زندگی چید درواقع ریسک است و کسانی که ریسک می کنند همانطور که در تاریخ می بینید همیشه انسان های موفقی بودند و دارای مدارک عالی و بالایی می شوند و حسن ریوندی نیز از خدا می خواهد که به او کمک کند

ترس طبیعی است و حسن ریوندی نیز از بانجی جامپینگ می ترسد و می گوید الان که 25 دقیقه اینجا هستم و فکر می کنم که ترسم کمتر شده ولی باز هم می ترسم و در کتب خوانده که دنیایی از مرگ به نوعی جالب است که ادم نباید از مرگ بترسد و با پدیده ای به نام خودکشی اصلا موافق نیست و اصلا به ذهنش نمیرسد و دوست ندارد حتی در این باره صحبت کند و در اخر نیز کمی سرش گیج میرود و حالش بد میشود که عادیست


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x