کلیپ طنز دیرین دیرین

این ویدیو یک ویدیوی طنز و خنده دار است از یکی از کارهای ایرانی که درباره ایران می باشد که چه کنیم ایرانی بهتر داشته باشیم که پسری در مدرسه انشای خود را میخواند که بر همگان واضح و مبرهم هست که شهر ما خیلی خوب و البته مردمش بسیار خوب و مهربان هستند که البته ایرادهایی نیز وجود دارد مانند تصادف و فحش دادن و دعواهای خیابانی و گداهای سطح شهر و کثیف کردن و اشغال ریختن در خیابان ها و حتی با زور و بدبختی سوار وسایل نقلیه ای مثل مترو ها و اتوبوس ها شدن و یا تصادف کردن و فرار کردن (که دیگر فکر میکنم نگویم بهتر است همین قدر کافیست)وجود دارد

پس بیایید دست در دست هم قرار داده و این ایراد ها را با هم بر کنار کنیم تا جامعه و مملکتی خوب داشته باشیم و این مملکت را از نو بسیازیم و این ایرادها را کمتر و کمتر کنیم تا شهرمان بهتر و بهتر شود و در نهایت معلم می گوید افرین چه انشای تاثیر گذاری و به او نمره 5 را می دهد