آفات حُب نفس در کلام امام خمینی (ره)

توضیحات : حضرت امام خمینی (ره) : راس همه خطاهای که انسان می کند حب نفس است .

آنچه که خطر برای هر انسانی و هر متصدی امری هست ، حب نفس است .

بالاترین گرفتاری ما همین گرفتاری حب نفس است ، گرفتاری حب جاه است ، گرفتاری حب شهرت است .

نفس انسان بدتر از هر سرکشی است ، سرکشی نفس ، انسان را به هلاکت می رساند .

آن که کمر انسان را می شکند این است که حب انسان به خودش ، و حب انسان به ریاستش ، و حب انسان به همه چیزهایی که موجب حب است ، انسان را برساند به آن جایی که اگر نبی اکرم هم از او بگیرد دشمن او می شود ، و آن وقت هم که می فهمد خدا دارد می گیرد دشمن او می شو