اندازه گیری سایز انگشت با استفاده از نخ

این روش مناسب کسانی هست که میخواهند کادو برای کسی انگشتر بخرند و یا برای کسانی که میخواهند سایز دست خود را بدانند و توجه شود که جدولی که در این ویدیو وجود دارد با جداول داخل ایران یکی است و به راحتی میتوانید استفاده کنید

در این روش احتیاج به یک تکه نخ دارید که ترجیحا این نخ نباید نازک باشد و انگشت مورد نظر خود را برای سایز زنی انتخاب کنید و نخ را دور تا دور انگشت خود قرار دهید و مطمئن شوید که نخ خیلی چسبیده به انگشت و یا خیلی شل نباشد و همچنین شما می توانید از فرد دیگری برای این کار کمک بگیرید که نخ را دور تا دور انگشتتان بگذارد و اضافه آن را ببرد و نخی را که اندازه انگشتتان است را سانت بزند که میتوانید با خط کش و یا متر این کار را انجام دهید و حالا می توانید انگشتر هایتان را به کسی بدهید تا برایتان سایز کند

فقط باید توجه کنید که نخ خیلی بزرگ و یا خیلی کوچتر از انگشتتان نباشد و باید از جای دقیق انگشتر این اندازه گیری انجام گیرد