زبل خان به شکار شیر می رود

سلام من زبل خان شکارچی هستم قابل اعتماد و منحصر به فرد که همه زبل خان و می شناسند زبل خان اینجا زبل خان انجا زبل خان همه جا .زبل خان کافیه که دستشو دراز کنه و یک حیوان را بگیره که کاملا عجیبه این همه حیوان وجود دارد و این زبل خان ما امروز باید به شکار شیر برود و حتما ی شیر را شکار کند که این حیوان خیلی وحشی است

که زبل خان میتواند ان را حس کند و انگار ان شیر همین دورو براست که اول قفس نیاز دارد که این شیر را بتواند بگیرد که در ان را تست می کند که خوب و روان کار می کند و می رود بالای درخت و در آن را باز می گذارد که شیر داخل آن برود و در را ببندد

که شیر زرنگ ما وارد آن می شود و با بره پلاستیکی درون آن گول می خورد و زبل خان آن را شکار میکند و در قفس می گذارد ولی میمون در قفس را باز میکند و زبل خان خودش را در قفس زندانی میکند که گرفتار شیر نشود