حماسه عاشورا قابل تحریف نیست

توضیحات : حجت الاسلام علیرضا پناهیان : حماسه اباعبدالله الحسین علیه السلام اساسا جلوگیری کرد از تحریف دین به همین دلیل به این سادگی ها حماسه عاشورا قابل تحریف شدن نیست.حقایق بسیار روشن و نابی در حماسه اباعبدالله الحسین علیه السلام قرار گرفته که خود به خود جلوگیری می کند از تحریف این حماسه بزرگ ،البته در طول تاریخ کسانی از سر دلسوزی یا کسانی از سر غفلت یا برخی از سر دشمنی خواستند چیزهایی به این حماسه اضافه یا کم کنند ولی در نهایت موفق به تحریف حماسه اباعبدالله الحسین علیه السلام نشدند ...