زيارت کربلا حتی با وجود خطر مرگ

توضیحات : براى زيارت‏ هيچ امامى، به اندازه زيارت حسين بن على (ع) در (كربلا) تأكيد نشده است. حتى براى زيارت رسول خدا (ص) هم آن همه سفارش و دستور نيست. گاهى در روايات، زيارت (كربلا)، از زيارت (كعبه) هم برتر و بالاتر به حساب آمده است و براى زيارت سيدالشهدا، پاداشى برابر دهها و صدها حج و عمره بيان شده است. لحن و بيانى‏ كه در احاديث مربوط به زيارت سيدالشهدا (ع) به كار رفته است، بسيار جدى و آميخته با تأكيدات فراوان است. ضرورت‏ زيارت را در هر حال و همواره مطرح مى‏ كند، آن را براى يك شيعه و پيرو امام، در حد يك (فريضه) مى ‏شمارد، ترك آن را بسيار ناپسند مى‏ داند و هيچ عذر و بهانه و خوف و خطر را مانع از آن به حساب نمى‏ آورد و به رسميت نمى ‏شناسد.