ابعاد سیاسی پیاده روی بزرگ اربعین

توضیحات : حرکت میلیونی و آرام پیاده روی اربعین حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام چهره واقعی و صلح طلب مسلمانان را نشان داد و پیام حقیقت اسلام ناب را به جهانیان مخابره کرد .