پایانی برای حقوق بشر آمریکایی

توضیحات : یک گزارش 500 صفحه ای خلاصه و کم اثر شده از 6 هزار 600 صفحه گزارش در مورد شکنجه توسط سازمان اطلاعات مرکزی امریکا CIA دو روزی می‌شود که مهر تاییدی بوده بر باور جهانی و مرگ ارزش های انسانی در امریکا اما شکنجه توسط امریکایی ها موضوع جدیدی نیست.