گروگان‌ گیری با بیرق داعش در استرالیا

توضیحات : شانزده ساعت درگیری و صدای تیراندازی در سیدنی قلب تجاری استرالیا به پایان رسید. گروگان گیر که برای لحظاتی توسط دوربین ها دیده شد بیش از هرکس برای پلیس استرالیا آشناست .این اولین بار نیست که فردی با نام هارون مونس با سناریویی ضد اسلامی در معرض توجه رسانه ها قرار می گیرد.واقعیت این است که او هر از گاهی با اقدامی جنجالی دوربین ها را به سمت خود جلب می کرد ...