جی ساک؛ آدمکش‌ های سری اوباما

توضیحات : این گزارش در مورد یک خبرنگار است که به افغانستان سفر می کند تا از جنایاتی که آمریکا به اسم مبارزه با تروریسم انجام می دهد پرده بردارد، اما در ادامه تحقیقاتش متوجه می شود که گروهی تحت عنوان جی ساک که مستقیما از کاخ سفید دستور می گیرد عملیات هایی را به صورت مخفی در جهان انجام می دهد.