تفاوت جالب فرهنگ شیعه با وهابیت

توضیحات : اگر کسی بخواهد فرزندش را در دایره اسلام تربیت کند از دو مکتب خواه یا ناخواه باید پیروی کند، مکتب اهل بیت (ع)، مکتب ثقلین، مکتبی که پیامبر (ص) برای پیروی از آنها به ما دستور دادن و مکتب بنی امیه یا همان وهابیت. تفاوت های فاحشی بین این دو مکتب وجود دارد که برای آگاهی بیشتر شما را به دیدن این کلیپ دعوت می نماییم.