کلیپ غواصی در میان شیر های دریایی

با سلام برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این کلیپ ها لذت ببرید.

کلیپ غواصی در میان شیر های دریایی

در این کلیپ شما شاهد غواصی افراد در میان شیر های دریایی هستیم.

شیر های دریایی پستاندارانی هستند که در دریا زندگی می کنند.

البته شیر های دریایی برای به دنیا آوردن به های خود به ساحل می آیند.

شیر های دریایی در اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس زندگی می کنند.

آن ها در روی خشکی سریع تر از انسان می توانند حرکت کنند.

شیر های دریایی با سرعت معادل 40 کیلومتر در دریا شنا می کنند.

شیر های دریایی نر در خشکی ها برای خود قلمروهایی را درست می کنند تا بدین طریق بتوانند جنس ماده را به خود جلب کنند.

شیر های دریایی ماده هر بار یک بچه به دنیا می آورند و تا شش ماهگی به بچه شیر می دهند.

در سن شش ماهگی بچه شیر دریایی به قدری بزرگ می شود که خود می تواند غذای خود را شکار کند.