مروری بر مناطق عملیاتی غرب کشور

224
29 آذر 1394

مناطق عملیاتی یا یادمانی جنگ تحمیلی به نقاطی اطلاق شده که در آن چندین عملیات مهم انجام شده و به طبع آن رشادت های بسیاری در آن مکان صورت پذیرفته است. این مناطق بنا به گستردگی پهنه به سه محور تقسیم یافته است که عبارتنداز:

فیلمجنگ تحمیلیمناطق عملیاتیایرانانقلاب اسلامیدفاع مقدس

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x