مستند «ناداوری» باموضوع مذاکرات هسته ای

مرکز سفیر فیلم اثر کوتاه جدیدی را با عنوان «ناداوری» پیرامون توافق هسته ای ایران و غرب، تولید و در آستانه آغاز دور نهایی مذاکرات هسته‌ای منتشر کرده است.