روایتی متفاوت از ملی شدن صنعت نفت

درست 64 سال پیش همراه با فعالیت‌های دکتر مصدق و رشادت‌های آیت‌الله کاشانی، نفت ایران که در انحصار شرکت انگلیس و ایران یا همان "بی پی" بود، ملی اعلام شد.

"بی پی" که با دولت ایران تا سال 1372 موافقت‌نامه انحصاری امضا کرده بود و به انگلیسی‌ها اجازه بهره‌برداری بی‌حد و حصر از نفت و سود 2 برابری را می‌داد حالا با ملی شدن صنعت نفت ایران، سناریوی معادلات سیاسی انگلیسی‌ها به هم می‌خورد.