وحدت کلمه ، رمز پیروزی مسلمانان

تاریخ اسلام، شاهد کوششها و مساعی توحیدی و تقریبی فراوانی بوده است که مصلحان و پیشویان بزرگ و مجامع اسلامی بسیاری پرچمدار آن بوده اند و بطور حتم اندیشه ها و تلاش های حضرت امام خمینی(ره) زرین ترین برگ تاریخ کوشش های مسلمین در راه اتحاد به شمار می رود.