رجز”نحن قوة حیدریه…”همنوا با انصارالله یمن

سربدارم و بی قرار تو / بی قرارم و سربدار تو / نوکری که سر خم کرده فقط در مقابل ذوالفقار تو / ... رجزخوانی حماسی و زیبای «نحن قوة حیدریه…» درباره مظلومیت مردم یمن با صدای حاج مسعود پیرایش مداح هیئت صاحب العصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اراک.