یک بیانیه و دو روایت !

پس از انتشار بيانيه نهايي مذاكرات لوزان2 بين ايران و كشورهاي عضو 5+1 و پايان مذاكرات، مسابقه ديگري بين دو طرف اصلي مذاكره يعني ايران و امريكا آغاز شد و آن هم انتشار دو «‌فكت شيت‌» يا بيانيه جداگانه توسط وزارت امورخارجه ايران و وزارت امورخارجه امريكا بود كه هر كدام روايت خاص خود را از مذاكرات ارائه مي‌كرد.