موانع تسلط داعش بر عراق

حمله غافلگیرانه داعش به شرق و شمال عراق و پیشروی برق آسای آن در خاک این کشور، فتح موصل، اعلام خلافت اسلامی و انجام اقدامات حکومتی (از جمله این اقدام‌ها چاپ اسکناس با واحد دینار داعش و گذرنامه، درست کردن پلیس، صدور نفت، راه‌اندازی شبکه تلویزیون، برگزاری گشت‌های گردشگری است) طی تنها چند ماه شگفتی بسیاری آفرید و زنگ های خطر را ابتدا برای دولت و مردم عراق و سپس جمهوری اسلامی ایران به صدا درآورد.