واکنش آیت الله مکارم به حادثه فرودگاه جده.

حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با بيان اين که ما مايل نبوديم حادثه ناگوار فرودگاه جده رسانه اي شود و توصيه هم مي کرديم اين موضوع را رسانه اي نکنيد، اظهار داشتند: به هر حال با توجه به رسانه اي شدن اين خبر ناگوار ناچاريم در اين باره نکاتي را بيان کنم. سؤال ما از مسؤولان حج اين است که عمره مستحب را بايد به هر قيمتي برويم؟ ما نمي خواهيم مساله تحريم عمره را پيش بکشيم، اما آيا بايد به هر قيمت رفت و به هر ذلتي تن داد؟