واکنش خواهر احمدی نژاد به خاطره هاشمی

پروین احمدی نژاد، خواهر دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق کشورمان، به خاطره نادرست اکبر هاشمی رفسنجانی از همسر فقیده امام راحل واکنش نشان داد.

متن ارسالی ایشان به شرح ذیل می باشد:

خرداد سال هشتادو پنج در سالروز وفات حضرت امام خمینی (ره) دکتر احمدی نژاد به اتفاق چند نفر دیگر از جمله اینجانب، به منظور دیدار با همسر مکرمه حضرت امام در جماران حضور یافتند. نکات قابل اشاره از آن دیدار و مسایل بعدی: