کشته شدن ابراهیم الدوری، معاون اول صدام

رائد الجبوری استاندار صلاح الدین عراق گفت: عزت ابراهیم الدوری در کمین نیروهای امنیتی در منطقه حمرین و در نزدیکی چاههای نفتی علاس کشته شد.
وی فرماندهی بعثی های باقی مانده از زمان صدام و همچنین داعشی های عراق را برعهده داشت.

عزت ابراهیم الدوری معاون صدام و معاون رئیس حزب منحله بعث عراق بود.