چرا وزیر اقتصاد به مذاکرات هسته ای نرفت؟!

دکتر حسن عباسی در سخنرانی خود پیرامون مذاکرات هسته ای در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا سئوال کرد چگونه است که برای رفع نگرانی طرف آمریکایی در خصوص موضوع هسته‌ای باید مقامات هسته‌ای ایران و آمریکا حضور یابند اما برای رفع نگرانی ایران در خصوص موضوع رفع تحریم‌ها وزرای اقتصاد دو طرف حاضر نمی‌شوند. وی در ادامه تصریح کرد طرف آمریکایی در ابتدای مطالبات خود از ایران است و برنامه خود را برای قضات حقوق بشر، حمایت از تروریسم و شناسایی اسرائیل دنبال خواهد کرد اما همانگونه که قرآن می‌گوید تا ما را به دین خود در نیاورد دست بر نخواهد داشت. 1394/01/25