مداحی «أین عمار نگو ، خودم عمارتم»

این عمار نگو ، خودم عمارتم / عاشق منطق و فكر بیدارتم / پسر فاطمه جسم تو كامل است / من گرفتار آن دست بیمارتم / رهبرم اگه لب تر كنی ، سر و فدا می كنیم / اشاره كن ، كل دنیا رو ما كربلا می كنیم ... مداحی و شور زیبای «أین عمار» از برادر کربلایی عادل رضایی ، شاعر : کربلایی رضا پیروی.