«جهاد لواط» عمل جدید وهابیت

جهاد لواط که دستور این نوع فتوا توسط یک مفتی وهابی صادر شده در عملیات های انتحاری و تروریستی کاربرد دارد به طوری که تروریست ها با استفاده از این عمل شنیع کپسول های بمب را در مقعد خود جاسازی نموده و پس از قرار گرفتن در موقعیت هدف آن را منفجر می‌ نمایند.