افشاگری دکتر عباسی علیه حسن روحانی

341
29 آذر 1394

دکتر حسن عباسی در بخشی از افشاگری صریح خود در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۴ مستنداً از دیدار حسن روحانی و نماینده ای از اسرائیل در سال 65 در هتل پارزین پاریس پرده برداشت.

فیلمحسن روحانیدکتر عباسیافشاگریروحانیظریف

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x