بازگشت چراغ خاموش مشارکتی‌ها به سیاست

دانا : انتخابات ریاست جمهوری خرداد92 علاوه بر روی کار آمدن تدبیر و امید به ریاست حسن روحانی یک موقعیت ویژه هم فراهم کرد تا اصلاح‌طلبان که چند سالی بود حضورشان در عرصه سیاسی کمرنگ شده بود به این موضوع فکر کنند که دیگر با گوشه‌نشینی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.
در همین راستا بود که در روزهای آغازین کار دولت تدبیر و امید 50 دعوتنامه از طرف وزارت کشور برای 50 حزب فعال فرستاده شد تا در جلسه‌ای مهمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور باشند.