شهيد شيرودی، نامدارترين خلبان جهان

شهيد شيرودي در آسمان‌هاي ايران آنقدر براي پايداري و صلابت ايران جنگيد كه صاحب‌نظران جنگ‌هاي هوايي او را «نامدارترين خلبان جهان» ناميدند.

هشتم ارديبهشت يادآور عروج سرخ سيمرغ قاف عشق، امير خلبان شهيد علي‌اكبر قربان شيرودي است.

شيرودي عقاب تيزپرواز آسمان ايران بود كه بالاترين ساعت پرواز در جنگ را در جهان داشت، روستازاده‌اي كه در ميان صفا و صميميت اهالي روستاي بال شيرود تنكابن بزرگ شد و قد كشيد، درس پرواز را در مكتب عشق آموخت.

شيرودي مرد لحظه لحظه‌هاي نبرد و حماسه بود، كوه‌هاي سربه فلك كشيده كردستان هيچ‌گاه نام شيرودي و خاطراتش را فراموش نمي‌كند.