کودتای آرام‌ انتقال قدرت در عربستان

سلمان پادشاه عربستان بامداد روز چهارشنبه (1394/2/9) با صدور احکام حکومتی دست به تغییرات گسترده در ترکیب حاکمیت این کشور زد.

وی ابتدا در حکمی مقرن را از ولیعهدی کنار گذاشته و محمد بن نایف را به عنوان ولیعهد جدید معرفی کرد.

سلمان در حکم خود مدعی شده است که مقرن به درخواست خود از ولیعهدی انصراف داده است.

پادشاه عربستان در حکمی دیگر محمد بن سلمان، فرزند خود و وزیر دفاع جوان این کشور را به عنوان ولیعهد معرفی کرد تا پیش بینی ها مبنی بر احتمال کودتای داخلی محمد بن سلمان برای قبضه قدرت، تحقق یابد.