بازتاب حوادث بالتیمور آمریکا در فضای مجازی

255
29 آذر 1394

حرف های مارتین لوترکینگ در این روزها در شبکه ها و فضای مجازی دست به دست می شود. شاید بالتیمور آغاز دوباره برابری نژادی باشد. قیام مردمی در بالتیمور ضد خشونت و وحشیگری پلیس آمریکا موجب نگرانی شدید هیات حاکمه این کشور شده است، به نظر می رسد که تظاهرات و ناآرامی های خیابانی در آمریکا که در ماه های اخیر شکل جدی تری به خود گرفته اند رو به اوج هستند.

فیلمفضای مجازیآمریکابازتاب حوادث بالتیمور

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x