پشت پرده نظرسنجی های قلابی خلیج فارس

چند سالی است ايرانيان پيام‌های مختلفی را از طريق گوشی های همراه، ايميل‌ها و شبکه‌های اجتماعی براي يکديگر ارسال می کنند مبنی بر اينکه با مراجعه به يک وبگاه، به "خليج فارس" در مقابل اصطلاح جعلی "خليج ع ر ب ی" رأی دهيد. اين در حالی است که هيچ‌ يک از ايرانيانی که اقدام به رأی دادن در اين وبگاه مشکوک کرده‌اند از هويت مالک و گرداننده آن اطلاعی ندارند.