حاشیه‌های حضور رفسنجانی در دانشگاه امیرکبیر

ه گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، اعتراض دانشجویان نسبت به حضور هاشمی رفسنجانی از ظهر دیروز و در مقابل دفتر ریاست دانشگاه امیرکبیر شروع شد.

دانشجویان دلیل اعتراض خود را نسبت به حضور هاشمی رفسنجانی در دانشگاه امیرکبیر این عنوان کردند که مسئولان دانشگاه به بهانه جلوگیری از بروز تنش اجازه سخنرانی به افراد ارزشی و انقلابی نمی‌دادند و به این بهانه جلوی برگزاری مراسم دانشجویان را می‌گرفتند، حال چرا پرتنش‌ترین فرد را برای سخنرانی به دانشگاه دعوت کرده‌اند.