خدا حافظ، آقای ما می توانیم

مرحوم حسین احمدی سخا، شاید نامِ آشنایی برای مسئولان فرهنگی ما نباشد اما کسانی از سر دغدغه مشغول فعالیت فرهنگی هستند بعید است لااقل کارهایش را ندیده باشند. جبهه فرهنگی انقلاب، حسین احمدی سخا را نخستین بار بعد از فتنه 88 با پوسترهای «ما می توانیم» و وبلاگ باروت شناخت.