مهندسی افکار عمومی توسط رسانه ها

179
29 آذر 1394

استاد حسن رحیم پور ازغدی ، نظریه پرداز و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع خبرنگاران به فضای رسانه ای مدرن امروزه اشاره می کند که در آن فکرها به سوی منافع اشخاص خاصی هدایت می شوند.

فیلممهندسیرسانه هاانقلاب فرهنگی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x