تراژدی راه‌ آهن؛ داستان یک تعلیق داوطلبانه

«تراژدی راه‌آهن» نام مستندی کوتاه در مورد تعلیق صنعت راه‌آهن در دوره قاجار است. این مستند نشان می‌دهد که چگونه شاه قاجار با گرفتن وام از اروپاییان اجازه می‌داد صنعت ایران عقب مانده بماند و کشور پیشرفت نکند.