مصاحبه اختصاصی با پول کثیف (طنز)

پول کثیف واژه‌ای که برای اولین بار با سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی به صورت گسترده وارد فضای خبری کشور شد و از آن زمان تاکنون به عنوان یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های اخبار مرتبط در این حوزه به خصوص در نشریات اصلاح‌طلب تبدیل شده است.