آژانس مجری دستورهای غرب

288
29 آذر 1394

دکتر فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه آ‌‌ژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ابزار دست غرب است، گفت: اگر اراده سیاسی آژانس مجرم بودن ایران باشد هیچ توافقی به درد نمی‌خورد.

فیلماراده سیاسیایرانآژانس بینالمللیانرژی اتمیغرب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x