پویانمایی «یک راست؛ روده بُر»

775
29 آذر 1394

رئیس سازمان اتمی ایران، علی اکبر صالحی از دبه کردن آمریکا در مذاکرات هسته ای گفت... روز بعدش زیر تیغ جراحی رفت و در بازگشت از بیمارستان حرفش را پس گرفت! پشت پرده این ماجرا با زبان طنز.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x