پویانمایی «یک راست؛ روده بُر»

628
29 آذر 1394

رئیس سازمان اتمی ایران، علی اکبر صالحی از دبه کردن آمریکا در مذاکرات هسته ای گفت... روز بعدش زیر تیغ جراحی رفت و در بازگشت از بیمارستان حرفش را پس گرفت! پشت پرده این ماجرا با زبان طنز.

فیلمپویانماییانیمیشنرئیس سازمان اتمی ایرانآمریکامذاکرات هسته ای

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x