دکلمه : سلام ای عشق دیروزی ،شعر از محمد رضا نظری با صدای نگین هاشم نیا

دکلمه : سلام ای عشق دیروزی ،شعر از محمد رضا نظری با صدای نگین هاشم نیا
خواننده : فریدون اسرایی

برداشت از: http://www.aparat.com/v/ua4E7

کانال فن بیان و گویندگی: http://www.aparat.com/narration