دوربین مخفی زامبی در لندن

با سلام برای شما دوربین مخفی زامبی در لندن را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی در ابتدای کار فردی را مشاهده می کنید که گریم ترسناکی روی صورت خود انجام می دهد و شبیه به زامبی ها می شود.

سپس می گوید بهتر است که به سراغ اجرای دوربین مخفی برود.

او در طول روز دوربین مخفی خود را اجرا می کند در پشت اتوبوسی مخفی می شود و سپس هنگامی که افرادی قصد عبور داشتند از جلوی آنها شروع به حرکت کردن به سمت انها می کند.

افراد به محض دیدن فرد شروع به فرار کردن می کنند و او نیز به دنبال کردن انها ادامه می دهد.

در مکان های مختلف این عمل را تکرار می کند و افراد نیز طبق معمول با ترس فرار می کنند.

در یک قسمت وارد زمین بازی می شود که بچه ها در آن مشغول بازی هستند و سپس همه انها شروع به فرار کردن می کنند و زمین بازی خالی می شود.

و یا اینکه به آرامی از پشت افراد راه می رود که آنها متوجه بشوند و عقب خود را نگاه کنند و صورت ترسناک او را ببینند.