چرا بعد از فتح خرمشهر جنگ تداوم یافت؟

402
29 آذر 1394

یکی دیگر از سری کلیپ مستندهای "شاید شما هم شنیده باشید" که در جسنجوی پاسخ به این سوال است : چرا بعد از فتح خرمشهر جنگ ادامه پیدا کرد؟ / از تولیدات مجموعه زمانه


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x