چرا بعد از فتح خرمشهر جنگ تداوم یافت؟

283
29 آذر 1394

یکی دیگر از سری کلیپ مستندهای "شاید شما هم شنیده باشید" که در جسنجوی پاسخ به این سوال است : چرا بعد از فتح خرمشهر جنگ ادامه پیدا کرد؟ / از تولیدات مجموعه زمانه

فیلمخرمشهرجنگفتح خرمشهرمستند

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x