کامران دانشجو : فاجعه ی بازجویی ...

125
29 آذر 1394

دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم در ویدئوی سه دقیقه ای به بیان دیدگاه های خود پیرامون تبعات پذیرش بازجویی از دانشمندان هسته‌ای در توافق نهایی پرداخت.

فیلمکامران دانشجودانشجودولتدانشمندان هستهایتحقیقات و فناوری دولت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x