علیرضا زاکانی : ورود مجلس به مذاکرات ...

دکتر علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در چهارمین ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» به بیان دیدگاه های خود پیرامون ورود مجلس به مذاکرات هسته‌ای پرداخت.