علیرضا زاکانی : ورود مجلس به مذاکرات ...

198
29 آذر 1394

دکتر علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در چهارمین ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» به بیان دیدگاه های خود پیرامون ورود مجلس به مذاکرات هسته‌ای پرداخت.

فیلمعلیرضا زاکانیمذاکراتمجلسمجلس شورای اسلامیزاکانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x