واکنش پليس فتا به اطلاعات فروشي

ديروز گزارشي درباره فروش اطلاعات صاحبين شماره همراه داشتيم ، حالا پليس فتا هم درباره اين خيانت در امانت اعلام موضع کرده و در حال پیگیری و بررسی می باشد.