کشتي گيرهايي که زمين خورده بي توجهي ها هستند

در شرايطي که بايد ملي پوش هاي ما از نظر روحيه و آمادگي در بالاترين سطح باشند تا با فکر آزاد به تمريناتشان برسند،خبرهاي خوبي از تشک کشتي به گوش نمي رسد و حتي مي شنويم که ملي پوشها حقوق عقب افتاده هم دارند.