از روشن شدن موتور انتقادات آقای گل جهان تا تماشاچیان مجازی در ورزش

در بسته خبری وقت اضافه این هفته موضوعاتی مانند: تعلل 20 ماهه در ابلاغ حکم علیرضا حیدری،تماشاچیان مجازی در ورزش،شروع دوباره انتقادات علی دایی در فوتبال،گذر سرمربی تیم ملی به انتخابات و مجلس،تولد 40 سالگی وحید شمسایی و... اشاره شده است.