از کنسل شدن واگذاری پرسپولیس و استقلال تا بغض قرمانی

خصوصی سازی دو باشگاه بزرگ،آلودگی هوا و تاج،بودجه برای ورزش کشور،بغض داورفوتبال،شرایط بد تیم المپیکی کشتی کشور،عاقبت انتقاد مربی ووشو،بازیکنان فوتبالی که صدو پنجاه هزار توامان حقوق دارند و ....اشاره شده است.