بیماری که به جای بیمارستان از وسط خیابان سر درآورد

149
29 آذر 1394

بیماری که در منطقة كوروليوف در نزدیکی مسکو پایتخت روسیه توسط یک آمبولانس در حال انتقال به بیمارستان بود، به دلیل بی احتیاطی کادر امدادی به بیرون از خودرو پرت شد.

فیلمبیمارستانخیابانپایتخت روسیهمسکوآمبولانس

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x