تصادف خودرو با سرعت 450 کیلومتر در ساعت

دیکسون راننده خودروی فورمول یک است که در مسابقه ای که در فلوریدا برگزار شد با سرعت 450 کیلومتر در ساعت تصادف می کند و سالم از داخل خودرو خارج می شود.